Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Enviromentálne účty - Účet materiálových tokov 2010 – 2017

Enviromentálne účty - Účet materiálových tokov 2010 – 2017

Posledná aktualizácia: 20.12.2018
Enviromentálne účty - Účet materiálových tokov 2010 – 2016
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Životné prostredie
Okruh: Životné prostredie
Dátum publikovania: 20.12.2018
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 25
Kód publikácie: 60318

Publikácia obsahuje údaje za účet materiálových tokov za Slovenskú republiku v členení podľa klasifikácie tokov domácej ťažby a zahraničného obchodu prezentované v tabuľkách a grafoch za časový rad a tiež údaje za vybrané ukazovatele materiálových tokov.


Enviromentálne účty - Účet materiálových tokov 2010 – 2017 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail