Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Spotrebiteľský barometer III./2023
Print Mail TW FB WA

Spotrebiteľský barometer III./2023

Posledná aktualizácia: 18.08.2023
Spotrebiteľský barometer
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 18.08.2023
Periodicita: Štvrťročne
Jazykové verzie: SK
Počet strán: 27
Kód publikácie: 31223

Výsledky júlového zisťovania o správaní spotrebiteľov, kvalitatívne hodnotenia sociálno-ekonomickej situácie krajiny jej obyvateľstvom a celková reflexia finančných pomerov v domácnostiach.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Spotrebiteľský barometer III./2023 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail