Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR, Bratislavský kraj

Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR, Bratislavský kraj

Last update: 29.09.2018
Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR Bratislavský kraj 2015
Publisher: Pracovisko ŠÚ SR Bratislava
Topic: Demografia a sociálne štatistiky
Domain: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Publish Date: 15.07.2015
Periodicity: Ročne
Language versions: SK
Number of pages: 105
Publication code: 1024815

Analytická publikácia sumarizuje vybrané výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Obsahuje údaje a štatistické informácie o obyvateľoch, domoch a bytoch v Bratislavskom kraji a jeho okresoch. Podstatná časť publikácie je venovaná obyvateľstvu. Poskytuje údaje o medzicenzovom vývoji obyvateľstva, jeho vekovej, pohlavnej, náboženskej, národnostnej, vzdelanostnej štruktúry a ďalšie zaujímavé údaje o zmenách v živote obyvateľov Bratislavského kraja.

Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR, Bratislavský kraj Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Publications of the Catalogues /Detail