Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva za rok 2017

Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva za rok 2017

Posledná aktualizácia: 19.12.2018
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Dátum publikovania: 19.12.2018
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK
Počet strán: 93
Kód publikácie: 50118

Údaje o hrubom obrate, medzispotrebe, zamest­nancoch a hrubej poľnohospodárskej produkcii. Výsledky ekonomického účtu poľnohospodárstva podľa manuálu ekonomických účtov za poľno­hospodárstvo a lesníctvo, účet produkcie, účet tvorby dôchodkov, účet podnikateľského zisku a prvky kapitálového účtu.


Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva za rok 2017 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail