Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Konjunkturálne prieskumy - Január 2019

Konjunkturálne prieskumy - Január 2019

Last update: 04.02.2019
Konjunkturálne prieskumy
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Makroekonomické štatistiky
Domain: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Publish Date: 04.02.2019
Periodicity: Mesačne
Language versions: SK
Number of pages: 30
Publication code: 30919

Výsledky výberového kvalitatívneho prieskumu v priemysle, stavebníctve, vo vnútornom obchode a službách, vychádzajúce z názorov riadiacich pracovníkov na vývoj ekonomických a finančných ukazovateľov v sledovanom mesiaci a na najbližšie tri mesiace.

Konjunkturálne prieskumy - Január 2019 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Publications of the Catalogues /Detail