Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií 2020
Print Mail TW FB WA

Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií 2020

Posledná aktualizácia: 08.12.2020
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Doprava a poštové služby
Dátum publikovania: 08.12.2020
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 117
Kód publikácie: 52520

Vývoj základných údajov za predchádzajúce tri roky za železničnú, cestnú, vodnú, leteckú, mestskú hromadnú a potrubnú dopravu, údaje o zamestnanosti v jednotlivých druhoch dopravy, počty vozidiel, nehodovosť v cestnej doprave, medzinárodné porovnania, údaje o poštách a telekomunikáciách. 


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií 2020 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail