Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Spotrebiteľský barometer II./2020

Spotrebiteľský barometer II./2020

Posledná aktualizácia: 20.05.2020
Spotrebiteľský barometer
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 20.05.2020
Periodicita: Štvrťročne
Jazykové verzie: SK
Počet strán: 27
Kód publikácie: 31120

Výsledky aprílového zisťovania o správaní spotrebiteľov, kvalitatívne hodnotenia sociálno-ekonomickej situácie krajiny jej obyvateľstvom a celková reflexia finančných pomerov v domácnostiach.

Spotrebiteľský barometer II./2020 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail