Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2014

Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2014

Posledná aktualizácia: 29.09.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014/The elections to the bodies of communal self-government 2014
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Voľby a referendá
Okruh: Voľby do orgánov samosprávy obcí
Dátum publikovania: 28.11.2014
Periodicita: Neuvedená
Jazykové verzie: SK
Počet strán: 100
Kód publikácie: 11814

Publikácia obsahuje výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 15. novembra 2014. V publikácií sú uvedené súhrnné výsledky volieb podľa obvodov a za SR, výsledky volieb v mestách Bratislava a Košice, počet a podiel zvolených starostov a primátorov podľa politických subjektov, zoznam zvolených starostov a primátorov podľa obcí, miest a mestských častí, zvolení primátori miest Bratislava a Košice podľa politických subjektov, počet a podiel zvolených poslancov podľa politických subjektov, počet a podiel poslancov zvolených do mestských zastupiteľstiev Bratislavy a Košíc podľa politických subjektov a účasť voličov podľa volebných obvodov.

Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2014 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail