Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Rodová rovnosť 2010 - Gender equality 2010

Rodová rovnosť 2010 - Gender equality 2010

Posledná aktualizácia: 29.09.2018
Rodová rovnosť 2010/ Gender Equality 2010
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Životné podmienky
Okruh: Rodový aspekt 
Dátum publikovania: 14.12.2010
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 193
Kód publikácie: 8010810

Komplexný prehľad štatistických informácií, ktoré charakterizujú postavenie žien a mužov v súčasnej spoločnosti. Poskytuje údaje v členení podľa pohlavia v oblastiach demografia, trh práce, sociálne štatistiky a zdravie, vzdelávanie, veda a technika, kriminalita, násilie a súdnictvo, verejný život a rozhodovanie. Obsah je doplnený medzinárodnými porovnaniami a grafickou prílohou. Súčasťou sú metodické vysvetlivky.

Rodová rovnosť 2010 - Gender equality 2010 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail