Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny v SR za rok 2019

Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny v SR za rok 2019

Posledná aktualizácia: 25.03.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Dátum publikovania: 25.03.2020
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK
Počet strán: 24
Kód publikácie: 50920

Celková úroda a hektárová úroda, zberové plochy jednotlivých plodín, výmera a veková štruktúra vinohradov, osev ozimín, úroda zeleniny za SR a podľa krajov.


Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny v SR za rok 2019 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail