Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
EU SILC 2022 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia
Print Mail TW FB WA

EU SILC 2022 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia

Last update: 20.06.2023
Ilustračný obrázok
Publisher: Štatistický úrad SR
Topic: Demografia a sociálne štatistiky
Domain: Príjmy a spotreba
Publish Date: 20.06.2023
Periodicity: Ročne
Language versions: SK
Number of pages: 91
Publication code: 70223

Publikácia obsahuje dáta zo zisťovania o chudobe EU SILC 2022. Ide o aktuálne dáta k druhej dlhodobo sledovanej dimenzii chudoby - materiálne nedostatky obyvateľov (tzv. miera materiálnej a sociálnej deprivácie) a tretej dimenzie chudoby - nízka pracovná intenzita členov domácností, ako aj o prierezový hlavný ukazovateľ (tzv. miera chudoby alebo sociálneho vylúčenia).

Zisťovanie EU SILC realizuje ŠÚ SR na Slovensku každoročne od roku 2005. Uskutočňuje sa aj vo všetkých členských štátoch EÚ podľa jednotnej metodiky. Získané údaje umožňujú medzinárodné porovnávanie Slovenska a sú podkladom pre analyzovanie sociálnej situácie domácností na Slovensku.

  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

EU SILC 2022 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Publications of the Catalogues /Detail