Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Úplne náklady práce v SR v roku 2019
Print Mail TW FB WA

Úplne náklady práce v SR v roku 2019

Posledná aktualizácia: 02.11.2020
Úplne náklady práce v SR
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Náklady práce
Dátum publikovania: 02.11.2020
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 136
Kód publikácie: 20920

Publikácia obsahuje výsledky výberového zisťovania o štruktúre celkových nákladov práce vynakladaných zamestnávateľom na zamestnancov. Okrem mzdových nákladov sú uvedené aj ostatné náklady, napr. povinné zákonné príspevky na sociálne zabezpečenia, nepovinné príspevky, náklady na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, na závodné stravovanie, učňovské vzdelanie, príspevky do sociálneho fondu a pod. Spracované výsledky sú členené podľa SK NACE Rev.2, krajov,
druhu vlastníctva, veľkosti a právnej formy organizácie.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Úplne náklady práce v SR v roku 2019 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail