Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR
Print Mail TW FB WA

Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR

Last update: 07.08.2020
Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR 2014 115x163
Publisher: Štatistický úrad SR
Topic: Demografia a sociálne štatistiky
Domain: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Publish Date: 19.12.2014
Periodicity: Neuvedená
Language versions: SK
Number of pages: 172
Publication code: 23914

Analytická publikácia zostavená z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Jej obsahom sú vybrané údaje za Slovenskú republiku a kraje o obyvateľstve a jeho bývaní získané k rozhodujúcemu okamihu sčítania, 21. máju 2011.

Podstatná časť publikácie je venovaná obyvateľstvu. Poskytuje prehľad a medzicenzové porovnanie vývoja počtu obyvateľov, ich vekovej, pohlavnej, náboženskej, národnostnej a vzdelanostnej štruktúry. Súčasťou publikácie sú údaje o materinskom jazyku a jazykoch, ktoré obyvatelia najčastejšie používali na verejnosti i v súkromí, ďalej o ich ekonomickej aktivite a počítačových znalostiach. Osobitnú pozornosť si zaslúži analytický pohľad na domácnosti a rodiny obyvateľov, ale aj ďalšie fakty dokumentujúce zmeny v živote obyvateľov Slovenskej republiky. 

  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Publications of the Catalogues /Detail