Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Inovačná aktivita podnikov v Slovenskej republike 2014-2016

Inovačná aktivita podnikov v Slovenskej republike 2014-2016

Posledná aktualizácia: 10.12.2018
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Viacstranné štatistiky
Okruh: Veda, technika a inovácie
Dátum publikovania: 10.12.2018
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 246
Kód publikácie: 80318

Materiál obsahuje údaje o inovačnej aktivite podnikov v priemysle a vybraných odvetviach služieb. Údaje sú výsledkom spracovania štatistického zisťovania o inováciách Inov 1-92 za rok 2016 a uvádzajú sa v členení podľa SK NACE Rev. 2 a veľkostnej skupiny podnikov podľa počtu zamestnancov. Obsah zisťovania sa týkal referenčného obdobia 2014-2016. Publikácia je rozdelená na tabuľkovú a textovú časť obsahujúcu analýzu vybraných ukazovateľov.

Metodika štatistického zisťovania o inováciách bola vypracovaná v rámci procesu implementácie metodiky štatistiky krajín Európskej únie (EÚ) na základe OSLO manuálu OECD/Eurostatu a bola harmonizovaná so spoločným zisťovaním krajín EÚ – Community Inovation Survey (CIS 2016).


Inovačná aktivita podnikov v Slovenskej republike 2014-2016 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail