Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch v roku 2019
Print Mail TW FB WA

Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch v roku 2019

Last update: 16.07.2020
Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Demografia a sociálne štatistiky
Domain: Náklady práce
Publish Date: 16.07.2020
Periodicity: Ročne
Language versions: SK
Number of pages: 91
Publication code: 20720

Ročné údaje o zamestnancoch, vyplatených mzdách a priemerných mesačných mzdách za podnikateľskú sféru, rozpočtové, príspevkové a spoločenské organizácie aj podľa SK NACE Rev. 2 a SK ISCO-08. Údaje sú spracované pracoviskovou metódou.Údaje za súkromníkov nezapísaných v obchodnom registri nie sú zahrnuté.


  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch v roku 2019 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Publications of the Catalogues /Detail