Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR, Prešovský kraj

Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR, Prešovský kraj

Last update: 29.09.2018
Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR Prešovský kraj 2015
Publisher: Pracovisko ŠÚ SR Prešov
Topic: Demografia a sociálne štatistiky
Domain: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Publish Date: 15.07.2015
Periodicity: Neuvedená
Language versions: SK
Number of pages: 166
Publication code: 7020115

Analytická publikácia zostavená z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Jej obsahom sú vybrané údaje za Prešovský kraj a jeho okresy o obyvateľstve a jeho bývaní získané k rozhodujúcemu okamihu sčítania, 21. máju 2011.

Publikácia obsahuje údaje o vývoji počtu obyvateľov, ich vekovej, náboženskej, národnostnej a vzdelanostnej štruktúre, ďalej údaje o materinskom jazyku a jazykoch, ktoré obyvatelia najčastejšie používali na verejnosti i v domácnosti. Súčasťou publikácie sú aj údaje o ekonomickej aktivite obyvateľstva a ich počítačových znalostiach, údaje o migrácii obyvateľstva, o domácnostiach a rodinách obyvateľov, ako aj údaje o domoch a bytoch.

Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR, Prešovský kraj Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Publications of the Catalogues /Detail