Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Ročenka vedy a techniky v SR 2017

Ročenka vedy a techniky v SR 2017

Posledná aktualizácia: 29.09.2018
Ročenka vedy a techniky SR 2017
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Viacstranné štatistiky
Okruh: Veda, technika a inovácie
Dátum publikovania: 30.11.2017
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 94
Kód publikácie: 100117

Štatistická ročenka vedy a techniky 2017 je súčasťou publikačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky. Obsahuje výsledky štatistických zisťovaní o výskume a vývoji za uplynulých päť rokov. V roku 2002 bola v SR zavedená štatistika ľudských zdrojov vo vede a technike (Human Resources in Science and Technology – HRST) podľa metodiky Canberra manuálu OECD. Zostavuje sa z výsledkov Výberového zisťovania pracovných síl. Publikácia zahŕňa aj štatistiku HRST. Ročenka je rozdelená do dvoch kapitol. Každá kapitola obsahuje metodické poznámky k jednotlivým ukazovateľom. Údaje v prvej kapitole sú uvedené za roky 2012 až 2016. Druhá kapitola publikácie obsahuje údaje o stave ľudských zdrojov vo vede a technike za roky 2014 až 2017. Údaje sú uvedené v organizačnej štruktúre, cenách a metodike bežného roka.


Ročenka vedy a techniky v SR 2017 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail