Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vybrané ukazovatele o životnom prostredí v rokoch 2016-2020
Print Mail TW FB WA

Vybrané ukazovatele o životnom prostredí v rokoch 2016-2020

Posledná aktualizácia: 26.11.2021
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Životné prostredie
Okruh: Životné prostredie
Dátum publikovania: 26.11.2021
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 104
Kód publikácie: 60121

V publikácii sú prezentované údaje o jednotlivých zložkách životného prostredia a ich stave (chránené územia, pôda, zver, ovzdušie, voda), informácie o vybraných činnostiach, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie, údaje o nákladoch obcí a podnikov vynaložených na ochranu životného prostredia a údaje o pokutách uložených za porušenie povinností stanovených na ochranu životného prostredia.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Vybrané ukazovatele o životnom prostredí v rokoch 2016-2020 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail