Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch v roku 2022
Print Mail TW FB WA

Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch v roku 2022

Posledná aktualizácia: 14.09.2023
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Práca
Dátum publikovania: 31.07.2023
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK
Počet strán: 90
Kód publikácie: 20723

Publikácia je vydaná raz ročne a obsahuje údaje o zamestnancoch, finančnom objeme vyplatených miezd, ako aj o priemernej mesačnej mzde v podnikoch a organizáciách v krajoch a okresoch SR. Ide o jedinečný zdroj informácií o mzdách na regionálnej úrovni, pretože zaznamenáva údaje za podniky/organizácie podľa ich skutočného sídla, kde dochádza k výkonu zamestnania (tzv. pracovisková metóda) a nie podľa sídla centrály.

Obsahuje štatistické informácie aj o mzdách a počte zamestnancov v krajoch SR v ďalšom členení podnikov - podľa ich hlavnej ekonomickej činnosti, ale aj podľa právnej formy a druhu vlastníctva. Je tiež dôležitým zdrojom informácií o štruktúrach zamestnancov a mzdách v členení podľa pohlavia. Prináša aj unikátne štatistické dáta o počte zamestnancov v 81 odvetviach ekonomickej činnosti a v štruktúrach podľa 11 tried klasifikácie zamestnaní. Obsahovo nadväzuje na rovnomenné publikácie vydané v predošlých rokoch.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch v roku 2022 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail