Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zahraničný obchod Slovenskej republiky 6/2019

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 6/2019

Posledná aktualizácia: 11.09.2019
Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 11.09.2019
Periodicita: Mesačne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 88
Kód publikácie: 30119

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol Harmonizovaného systému, podľa klasifikácie SITC rev.4, hlavných ekonomických kategórií a Štatistickej klasifikácie podľa činností (CPA), verzia 2.1.


Zahraničný obchod Slovenskej republiky 6/2019 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail