Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Vybrané ukazovatele o ďalšej odbornej príprave v organizáciách SR, 2013

Vybrané ukazovatele o ďalšej odbornej príprave v organizáciách SR, 2013

Last update: 29.09.2018
Vybrané ukazovatele o ďalšej odbornej príprave v organizáciách SR/Selected indicators continuing vocational training in organizations of the SR
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Demografia a sociálne štatistiky
Domain: Vzdelávanie
Publish Date: 30.01.2013
Periodicity: Neuvedená
Language versions: SK/EN
Number of pages: 36
Publication code: 23512

Analýza a grafy s použitím údajov zo zisťovania o ďalšej odbornej príprave v podnikoch 2011, zamerané na hodnotenie stratégie ďalšej odbornej prípravy, vzdelávacích stredísk, budúcich požiadaviek na zručnosti a schopnosti, rozpočtov a plánov na realizáciu programov, podielu zamestnancov na procese riadenia ďalšej odbornej prípravy.

Vybrané ukazovatele o ďalšej odbornej príprave v organizáciách SR, 2013 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Publications of the Catalogues /Detail