Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vybrané ukazovatele o ďalšej odbornej príprave v organizáciách SR, 2013

Vybrané ukazovatele o ďalšej odbornej príprave v organizáciách SR, 2013

Posledná aktualizácia: 29.09.2018
Vybrané ukazovatele o ďalšej odbornej príprave v organizáciách SR/Selected indicators continuing vocational training in organizations of the SR
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Vzdelávanie
Dátum publikovania: 30.01.2013
Periodicita: Neuvedená
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 36
Kód publikácie: 23512

Analýza a grafy s použitím údajov zo zisťovania o ďalšej odbornej príprave v podnikoch 2011, zamerané na hodnotenie stratégie ďalšej odbornej prípravy, vzdelávacích stredísk, budúcich požiadaviek na zručnosti a schopnosti, rozpočtov a plánov na realizáciu programov, podielu zamestnancov na procese riadenia ďalšej odbornej prípravy.

Vybrané ukazovatele o ďalšej odbornej príprave v organizáciách SR, 2013 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail