Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Slovensko: 20 rokov v EÚ
Print Mail TW FB WA

Slovensko: 20 rokov v EÚ

Posledná aktualizácia: 23.05.2024
20 rokov v EU
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť:
Okruh: Súborné produkty
Dátum publikovania: 26.04.2024
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK
Počet strán: 0
Kód publikácie:

Slovenská republika si 1. mája 2024 pripomína dôležitý medzník histórie: už 20 rokov je súčasťou Európskej únie. Štatistický úrad SR prináša výber zaujímavých prierezových dát z rôznych oblastí demografického, sociálneho a ekonomického života, ktorý približuje, kde bolo Slovensko pri vstupe do únie a ako sa posunulo v priebehu posledných dvadsiatich rokov.

Celkovo takmer 60 vybraných ukazovateľov je zoradených do 16 hlavných tabuľkových prehľadov v rámci 11 štatistických tém. Tabuľkové prehľady obsahujú štatistické dáta za najaktuálnejší rok 2023 a zachytávajú aj hlavné zmeny a vývojové trendy v kontexte časového obdobia od roku 2004.      

Pridanou hodnotou je, že všetky zdrojové tabuľky obsahujú jednoduché vizualizácie vybraných ukazovateľov doplnené o krátke textové interpretácie hlavných vývojových zmien vrátane prepojenia do databázy DATAcube.

Dynamické grafické zobrazenie vybraných štatistických ukazovateľov je dostupné v časti Digitálne produkty/Slovensko v štatistikách/Slovensko: 20 rokov v EÚ.

Demografia a sociálne štatistiky

  • • T1 Charakteristiky demografického pohybu na Slovensku (ZIP 50,5 kB)
  • • T2 Veková štruktúra obyvateľstva na Slovensku (ZIP 48,2 kB)
  • • T3 Stredná dĺžka života pri narodení podľa pohlavia na Slovensku (ZIP 35 kB)

   

 •  

  • • T6 Miera rizika príjmovej chudoby na Slovensku (ZIP 35,3 kB)

   

Makroekonomické štatistiky

 •  

  • • T10 Zahraničný obchod Slovenska s Európskou úniou (ZIP 42,2 kB)

   

 •  

Odvetvové štatistiky

 •  

 •  

  • • T14 Návštevníci ubytovacích zariadení cestovného ruchu (ZIP 38,2 kB)

   

Viacstranné štatistiky

 •  

 •  

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Slovensko: 20 rokov v EÚ Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail