Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Krajské mesto Košice 2019
Print Mail TW FB WA

Krajské mesto Košice 2019

Posledná aktualizácia: 25.11.2020
Vydavateľ: Pracovisko ŠÚ SR Košice
Tématická oblasť: Regionálne štatistiky
Okruh: Košický kraj
Dátum publikovania: 25.11.2020
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 61
Kód publikácie: 8090320

Komplexný prehľad štatistických informácií demografického, hospodárskeho a sociálneho vývoja mesta Košice, doplnený o grafickú a obrazovú prílohu.

Publikácia obsahovo nadväzuje na predchádzajúce ročníky vydania, pričom  vybrané  ukazovatele  sú  publikované  za   dlhšie časové obdobie za účelom hodnotenia vývoja mesta. Pokiaľ nie je uvedené inak, publikované údaje sú za rok 2019. Zdrojom údajov sú výsledky štátneho štatistického výkazníctva, výsledky hlasovania vo voľbách, osobitné štatistické zisťovania a iné.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Krajské mesto Košice 2019 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail