Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
MY V ČÍSLACH – Pohyb obyvateľstva 2020
Print Mail TW FB WA

MY V ČÍSLACH – Pohyb obyvateľstva 2020

Posledná aktualizácia: 20.05.2021
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Obyvateľstvo a migrácia
Dátum publikovania: 15.04.2021
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK
Počet strán: 60
Kód publikácie: 21121

Základná informácia zostavená zo štatistických údajov o výsledkoch demografických procesov (sobášnosti, rozvodovosti, pôrodnosti, úmrtnosti a sťahovania) v Slovenskej republike. Obsahom sú tabuľky, grafy, tematické mapy a metodické vysvetlivky. Časť A obsahuje údaje za aktuálny referenčný rok 2020, časť B poskytuje tabuľky s údajmi za 10-ročné časové rady, grafy porovnávajúce vývoj ukazovateľov jednotlivých demografických procesov a štruktúry obyvateľstva v rokoch 2011 až 2020 a grafy s historickými údajmi od roku 1950.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

MY V ČÍSLACH – Pohyb obyvateľstva 2020 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail