Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stav zákaziek a finančné ukazovatele stavebných podnikov SR za 4. štvrťrok 2018

Stav zákaziek a finančné ukazovatele stavebných podnikov SR za 4. štvrťrok 2018

Posledná aktualizácia: 27.02.2019
Stav zákaziek a finančné ukazovatele stavebných podnikov SR
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 27.02.2019
Periodicita: Štvrťročne
Jazykové verzie: SK
Počet strán: 21
Kód publikácie: 52119

Informácie o stave zmluvne potvrdených zákaziek stavebnej produkcie vykonanej podľa dodávateľských zmlúv v triedení podľa SK NACE Rev.2, druhu vlastníctva a veľkostnej štruktúry  a finančné ukazovatele v triedení podľa SK NACE Rev 2. za podniky s 20 a viac zamestnancami.

Stav zákaziek a finančné ukazovatele stavebných podnikov SR za 4. štvrťrok 2018 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail