Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Vybrané ukazovatele o celoživotnom vzdelávaní dospelých v SR, 2013

Vybrané ukazovatele o celoživotnom vzdelávaní dospelých v SR, 2013

Last update: 29.09.2018
Vybrané ukazovatele o celoživotnom vzdelávaní dospelých v SR/Selected Indicators about Lifelong Adult Education in the Slovak Republic
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Demografia a sociálne štatistiky
Domain: Vzdelávanie
Publish Date: 11.06.2013
Periodicity: Neuvedená
Language versions: SK/EN
Number of pages: 39
Publication code: 23413

Analýza a grafy s použitím údajov zo zisťovania o celoživotnom vzdelávaní dospelých AES, zamerané na hodnotenie stratégie celoživotného vzdelávania, predpokladov a prekážok, ktoré bránia účasti na ňom. Mapovanie  prístupu obyvateľstva ku vzdelávaniu, nadobúdanie a obnova zručností potrebných pre trvalé zapojenie sa do života spoločnosti založenej na vedomostiach.

Vybrané ukazovatele o celoživotnom vzdelávaní dospelých v SR, 2013 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Publications of the Catalogues /Detail