Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vybrané ukazovatele o celoživotnom vzdelávaní dospelých v SR, 2013

Vybrané ukazovatele o celoživotnom vzdelávaní dospelých v SR, 2013

Posledná aktualizácia: 29.09.2018
Vybrané ukazovatele o celoživotnom vzdelávaní dospelých v SR/Selected Indicators about Lifelong Adult Education in the Slovak Republic
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Vzdelávanie
Dátum publikovania: 11.06.2013
Periodicita: Neuvedená
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 39
Kód publikácie: 23413

Analýza a grafy s použitím údajov zo zisťovania o celoživotnom vzdelávaní dospelých AES, zamerané na hodnotenie stratégie celoživotného vzdelávania, predpokladov a prekážok, ktoré bránia účasti na ňom. Mapovanie  prístupu obyvateľstva ku vzdelávaniu, nadobúdanie a obnova zručností potrebných pre trvalé zapojenie sa do života spoločnosti založenej na vedomostiach.

Vybrané ukazovatele o celoživotnom vzdelávaní dospelých v SR, 2013 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail