Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR, Žilinský kraj

Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR, Žilinský kraj

Posledná aktualizácia: 29.09.2018
Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR Žilinský kraj 2015
Vydavateľ: Pracovisko ŠÚ SR Žilina
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Dátum publikovania: 15.07.2015
Periodicita: Neuvedená
Jazykové verzie: SK
Počet strán: 103
Kód publikácie: 5024815

Analytická publikácia zostavená z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Jej obsahom sú vybrané údaje za Žilinský kraj a jeho okresy o obyvateľstve a jeho bývaní získané k rozhodujúcemu okamihu sčítania, 21. máju 2011.

Podstatná časť publikácie je venovaná obyvateľstvu. Poskytuje prehľad a medzicenzové porovnanie vývoja počtu obyvateľov, ich vekovej, pohlavnej, náboženskej, národnostnej a vzdelanostnej štruktúry. Súčasťou publikácie sú údaje o materinskom jazyku a jazykoch, ktoré obyvatelia najčastejšie používali na verejnosti i v súkromí, ďalej o ich ekonomickej aktivite, počítačových znalostiach. Publikované sú údaje o domácnostiach a ďalšie fakty dokumentujúce zmeny v živote obyvateľov Žilinského kraja. 

Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR, Žilinský kraj Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail