Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Prešovský kraj v číslach 2016

Prešovský kraj v číslach 2016

Posledná aktualizácia: 29.09.2018
Prešovský kraj v číslach 2016 / Prešovský kraj  in Figures 2016
Vydavateľ: Pracovisko ŠÚ SR Prešov
Tématická oblasť: Regionálne štatistiky
Okruh: Prešovský kraj
Dátum publikovania: 09.11.2016
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 32
Kód publikácie: 7010216

Osem publikácií spracovaných za jednotlivé kraje Slovenska, ktoré poskytujú základné demografické, ekonomické a
sociálne štatistické informácie o krajoch, vrátane vybraných údajoch o ich okresoch a obciach za obdobie
posledných troch rokov.

Prešovský kraj v číslach 2016 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail