Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 2. štvrťrok 2018

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 2. štvrťrok 2018

Posledná aktualizácia: 29.09.2018
Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Dátum publikovania: 20.08.2018
Periodicita: Štvrťročne
Jazykové verzie: SK
Počet strán: 35
Kód publikácie: 50618

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných jednotkách. Počty hospodárskych zvierat aj podľa okresov. Údaje o príjme, výdaji a zásobách jednotlivých druhov plodín za všetky poľnohospodárske podniky s rastlinnou výrobou za SR a podľa krajov polročne.


Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 2. štvrťrok 2018 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail