Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2020
Print Mail TW FB WA

Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2020

Last update: 26.03.2021
Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Demografia a sociálne štatistiky
Domain: Práca
Publish Date: 26.03.2021
Periodicity: Ročne
Language versions: SK
Number of pages: 48
Publication code: 20221

Publikácia obsahuje údaje o počte zamestnancov, odpracovaných hodinách, vyplatenom objeme miezd a priemerných mesačných mzdách zamestnancov za SR, kraje a okresy, voľných pracovných miestach podľa SK NACE a krajov. Časové rady základných ukazovateľov v štvrťročnej periodicite od roku 1992, sezónne očistené časové rady. Údaje za podniky do 19 zamestnancov a za súkromníkov nezapísaných v obchodnom registri nie sú zahrnuté.


  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2020 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Publications of the Catalogues /Detail