Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
ESSPROS - Výdavky a príjmy na sociálnu ochranu a počet poberateľov dôchodkov v roku 2011

ESSPROS - Výdavky a príjmy na sociálnu ochranu a počet poberateľov dôchodkov v roku 2011

Last update: 29.09.2018
ESSPROS - Výdavky a príjmy na soc. ochranu a počet poberateľov dôchodkov v roku 2011/ESSPROS – Expenditure and Receipts on Social Protection and Number of Pension Beneficiaries in 2011
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Demografia a sociálne štatistiky
Domain: Sociálna ochrana
Publish Date: 11.10.2013
Periodicity: Neuvedená
Language versions: SK/EN
Number of pages: 46
Publication code: 23213

Údaje o výdavkoch a príjmoch na sociálnu ochranu a počte poberateľov dôchodkov (metodika ESSPROS)

ESSPROS - Výdavky a príjmy na sociálnu ochranu a počet poberateľov dôchodkov v roku 2011 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Publications of the Catalogues /Detail