Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2020
Print Mail TW FB WA

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2020

Last update: 16.03.2021
Ilustračný obrázok
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Súborné produkty
Domain: Súborné produkty
Publish Date: 16.03.2021
Periodicity: Štvrťročne
Language versions: SK
Number of pages: 97
Publication code: 10321

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda), vybraných úsekových ukazovateľov (produkcia tovarov a služieb), súborné, úsekové a regionálne tabuľky, vybrane údaje podľa krajov a veľkostných skupín podnikov.

  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2020 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Publications of the Catalogues /Detail