Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Prihraničné regióny Nitriansky kraj - Komárom Esztergom megye v číslach

Prihraničné regióny Nitriansky kraj - Komárom Esztergom megye v číslach

Posledná aktualizácia: 29.09.2018
Vydavateľ: Pracovisko ŠÚ SR Nitra
Tématická oblasť: Regionálne štatistiky
Okruh: Nitrianský kraj
Dátum publikovania: 29.06.2018
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN/HU
Počet strán: 74
Kód publikácie:

Cieľom publikácie "Prihraničné regióny Nitriansky kraj - Komárom-Esztergom megye v číslach" pripravenej v spolupráci s Maďarským štatistickým úradom je demonštrovať podobnosti a rozdiely medzi týmito dvoma regiónmi prostredníctvom vybraných ukazovateľov na úrovni krajov, resp. okresov. Publikácia obsahuje údaje o počte a zložení obyvateľstva, územných charakteristikách, ekonomickom prostredí a vývoji významných ukazovateľov národného hospodárstva.


Prihraničné regióny Nitriansky kraj - Komárom Esztergom megye v číslach Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail