Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Aktuálne údaje o doprave č. 11/2018

Aktuálne údaje o doprave č. 11/2018

Last update: 14.01.2019
Aktuálne údaje o doprave
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Odvetvové štatistiky
Domain: Doprava a poštové služby
Publish Date: 14.01.2019
Periodicity: Mesačne
Language versions: SK
Number of pages: 4
Publication code: 52618

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, vybrané ukazovatele ekonomiky SR za sekciu "Doprava a skladovanie" vrátane analytického textu. Štvrťročne publikácia obsahuje aj údaje z výberového zisťovania v cestnej nákladnej doprave podľa nariadenia EÚ č. 70/2012.

Aktuálne údaje o doprave č. 11/2018 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Publications of the Catalogues /Detail