Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2016 (podľa metodiky ESSPROS)

Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2016 (podľa metodiky ESSPROS)

Last update: 01.02.2019
Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2016
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Demografia a sociálne štatistiky
Domain: Sociálna ochrana
Publish Date: 31.01.2019
Periodicity: Ročne
Language versions: SK
Number of pages: 36
Publication code: 21018

Analýza príjmov a výdavkov na sociálnu ochranu a údajov o poberateľoch dôchodkov v Slovenskej republike v roku 2016. Údaje sú spracované v súlade s metodikou ESSPROS (Európsky systém integrovanej štatistiky sociálnej ochrany). Súčasťou publikácie je aj medzinárodné porovnanie krajín EÚ.

Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2016 (podľa metodiky ESSPROS) Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Publications of the Catalogues /Detail