Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 9/2021
Print Mail TW FB WA

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 9/2021

Posledná aktualizácia: 24.11.2021
Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 24.11.2021
Periodicita: Mesačne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 16
Kód publikácie: 51821

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov; údaje o tržbách, zamestnancoch, mzdách, produktivite práce podľa sekcií a špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví SK NACE. Výsledky výpočtov indexu za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac zamestnancov v členení podľa sekcií a špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví SK NACE, doplnené o stručný komentár.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 9/2021 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail