Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR za 3. štvrťrok 2020
Print Mail TW FB WA

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR za 3. štvrťrok 2020

Posledná aktualizácia: 29.01.2021
Výsledky výberového zisťovania pracovných síl
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Práca
Dátum publikovania: 29.01.2021
Periodicita: Štvrťročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 113
Kód publikácie: 20620

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 3. štvrťrok 2020 za SR a bilanciu ekonomickej aktivity za SR a kraje. Súčasťou sú aj  sezónne očistené časové rady.  Publikácia obsahuje textovú, tabuľkovú a grafickú časť.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR za 3. štvrťrok 2020 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail