Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
MY V ČÍSLACH – Pohyb obyvateľstva 2022
Print Mail TW FB WA

MY V ČÍSLACH – Pohyb obyvateľstva 2022

Last update: 31.03.2023
Ilustračný obrázok
Publisher: Štatistický úrad SR
Topic: Demografia a sociálne štatistiky
Domain: Obyvateľstvo a migrácia
Publish Date: 31.03.2023
Periodicity: Ročne
Language versions: SK
Number of pages: 73
Publication code: 21123

Základná informácia zostavená zo štatistických údajov o výsledkoch demografických procesov (sobášnosti, rozvodovosti, pôrodnosti, úmrtnosti a sťahovania) v Slovenskej republike. Obsahom sú tabuľky, grafy, mapy a metodické vysvetlivky. Časť A obsahuje údaje za aktuálny referenčný rok 2022, časť B poskytuje 10-ročné časové rady, grafy porovnávajúce vývoj ukazovateľov jednotlivých demografických procesov a štruktúry obyvateľstva v rokoch 2013 a 2022 a grafy s historickými údajmi, časť C obsahuje údaje za krajiny EÚ-27 za referenčný rok 2021.

  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

MY V ČÍSLACH – Pohyb obyvateľstva 2022 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Publications of the Catalogues /Detail