Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
EU SILC 2021 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia
Print Mail TW FB WA

EU SILC 2021 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia

Posledná aktualizácia: 12.08.2022
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Príjmy a spotreba
Dátum publikovania: 12.08.2022
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK
Počet strán: 81
Kód publikácie: 70222

Publikácia obsahuje dáta zo zisťovania o chudobe EU SILC 2021. Ide o aktuálne dáta k druhej dlhodobo sledovanej dimenzii chudoby - materiálne nedostatky obyvateľov (tzv. miera materiálnej a sociálnej deprivácie) a tretej dimenzie chudoby - nízka pracovná intenzita členov domácností, ako aj o prierezový hlavný ukazovateľ (tzv. miera chudoby alebo sociálneho vylúčenia).

Zisťovanie EU SILC realizuje ŠÚ SR na Slovensku každoročne od roku 2005. Uskutočňuje sa aj vo všetkých členských štátoch EÚ podľa jednotnej metodiky. Získané údaje umožňujú medzinárodné porovnávanie Slovenska a sú podkladom pre analyzovanie sociálnej situácie domácností na Slovensku.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

EU SILC 2021 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail