Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov v roku 2020
Print Mail TW FB WA

Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov v roku 2020

Posledná aktualizácia: 31.08.2021
Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj  vybraných výrobkov
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 31.08.2021
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 168
Kód publikácie: 51621

Vývoj vybraných ukazovateľov (finančných, zamestnancov a miezd) podľa SK NACE Rev. 2, druhu vlastníctva a veľkostnej štruktúry, krajov a podľa hlavných priemyselných zoskupení, vybrané údaje aj podľa závodov za závodné jednotky. Výroba a predaj výrobkov podľa zoznamu PRODSLOV.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov v roku 2020 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail