Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
EU SILC 2019 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia
Print Mail TW FB WA

EU SILC 2019 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia

Posledná aktualizácia: 13.10.2020
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Príjmy a spotreba
Dátum publikovania: 09.09.2020
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 20
Kód publikácie: 70220

Publikácia "EU SILC 2019 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia" - pozostáva z dvoch častí. Prvá časť PUBLIKÁCIA je viazaná k téme materiálna deprivácia a poskytuje informácie o indikátore - miera materiálnej a závažnej materiálnej deprivácie (zverejnené v septembri 2020).

Druhá časť DOPLNOK k publikácii poskytuje prehľad o ostatných indikátoroch chudoby a sociálneho vylúčenia (zverejnená 13. októbra 2020), pre ktoré je zdrojom dát výberové štatistické zisťovanie EU SILC 2019.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

EU SILC 2019 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail