Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2021
Print Mail TW FB WA

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2021

Posledná aktualizácia: 14.09.2021
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Súborné produkty
Okruh: Súborné produkty
Dátum publikovania: 14.09.2021
Periodicita: Štvrťročne
Jazykové verzie: SK
Počet strán: 98
Kód publikácie: 10521

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda), vybraných úsekových ukazovateľov (produkcia tovarov a služieb), súborné, úsekové a regionálne tabuľky, vybrané údaje podľa krajov a veľkostných skupín podnikov.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2021 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail