Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Pracovná neschopnosť pre chorobu a úraz v SR za rok 2010

Pracovná neschopnosť pre chorobu a úraz v SR za rok 2010

Posledná aktualizácia: 29.09.2018
Pracovná neschopnosť pre chorobu a úraz v SR/Disability to Work Due to Disease and Injury in the SR
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Zdravie
Dátum publikovania: 07.12.2010
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 46
Kód publikácie: 22611

Počty nemocensky poistených zamestnancov, prípady pracovnej neschopnosti, choroby z povolania, úrazové dávky a smrteľné pracovné úrazy podľa pohlavia, SK NACE Rev. 2, rezortov, druhu vlastníctva v členení za SR, kraje a okresy.

Pracovná neschopnosť pre chorobu a úraz v SR za rok 2010 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail