Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vnútorný obchod, ubytovacie a stravovacie služby v SR za 4. štvrťrok 2019

Vnútorný obchod, ubytovacie a stravovacie služby v SR za 4. štvrťrok 2019

Posledná aktualizácia: 24.03.2020
Vnútorný obchod, ubytovacie a stravovacie služby v SR/ Domestic Trade, Accommodation and Food Service Activities
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Obchod a stravovacie služby
Dátum publikovania: 24.03.2020
Periodicita: Štvrťročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 30
Kód publikácie: 53020

Údaje o tržbách, zamestnaných osobách a mzdách  za SK NACE: 45 - Veľkoobchod, maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov, 46 - Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov, 47 - Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov, 55 - Ubytovanie a 56 - Činnosti reštaurácií a pohostinstiev v triedení podľa SK NACE Rev.2 a krajov.

Vnútorný obchod, ubytovacie a stravovacie služby v SR za 4. štvrťrok 2019 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail