Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR, Košický kraj

Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR, Košický kraj

Last update: 29.09.2018
Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR Košický kraj
Publisher: Pracovisko ŠÚ SR Košice
Topic: Demografia a sociálne štatistiky
Domain: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Publish Date: 15.07.2015
Periodicity: Neuvedená
Language versions: SK
Number of pages: 238
Publication code: 8020215

Plnofarebná  analytická publikácia zostavená z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Jej obsahom sú vybrané údaje za Košický kraja Slovenskú republiku  o obyvateľstve a jeho bývaní získané k rozhodujúcemu okamihu sčítania, 21. máju 2011.

Poskytuje prehľad a medzicenzové porovnanie vývoja počtu obyvateľov, ich vekovej, pohlavnej, náboženskej, národnostnej a vzdelanostnej štruktúry, údaje o materinskom jazyku a jazykoch, ktoré obyvatelia najčastejšie používali na verejnosti i v súkromí, o ich ekonomickej aktivite a počítačových znalostiach. Obsahuje tiež pohľad na domácnosti a rodiny obyvateľov, ale aj ďalšie fakty dokumentujúce zmeny v živote obyvateľov kraja a Slovenskej republiky. 

Publikácia je členená na popisnú, analytickú časť, ktorej súčasťou sú analytické tabuľkové prehľady s grafmi a na súbor tabuľkových prehľadov s podrobnejšími údajmi za okresy Košického kraja. Súčasťou publikácie je aj rámcový popis metodiky použitej pri SODB 2011.

Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR, Košický kraj Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Publications of the Catalogues /Detail