Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Databázy
Print Mail PDF TW FB WA

Databázy

Posledná aktualizácia: 22.05.2024 | Počet zobrazení: 749794

Verejná databáza DATAcube.

Obsahuje dátové tabuľky (kocky) za ukazovatele hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja. Údaje z rôznych štatistických okruhov sú dostupné v mesačných, štvrťročných alebo ročných časových radoch a umožňujú vytváranie vlastných výberov. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde to systém ochrany údajov umožňuje, sú sprístupnené údaje až do úrovne obcí. Výstupy je možné exportovať do formátov: XLS (Excel 97-2003) alebo PDF.

Priebežný stav Harmonogramu aktualizácie údajov verejnej bazy dát vo formáte XLSX (XLSX 94 kB) a ODS (ODS 54 kB) ku dňu 22.5.2024.

Verejná databáza
DATAcube.

Verejná databáza STATdat.

Databáza obsahuje reporty (tabuľky) za ukazovatele hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja. Údaje z rôznych štatistických okruhov sú dostupné v mesačných, štvrťročných alebo ročných časových radoch v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Výstupy z reportov je možné exportovať do dátových formátov: XLSX (Excel 2007), XLS (Excel 97-2003), CSV, XML, alebo PDF .

Verejná databáza
STATdat.

API Otvorené údaje Štatistického úradu SR

Štatistický úrad SR ponúka aplikačné programové rozhranie (API) poskytujúce prístup k vybraným údajom dostupným v databáze DATAcube. Ide o nástroj určený prevažne pre vývojárov a dátových analytikov, ktorí potrebujú údaje v otovrenej strojovo spracovateľnej forme. Údaje sú dostupné vo formátoch: JSON-stat, CSV, XML, XLSX a ODS.

API
Otvorené údaje

Databázy Eurostatu

Poskytujú komplexný zdroj štatistických údajov v časových radoch za krajiny EÚ. Databázy sú k dispozícii zadarmo priamo na internetovej stránke Eurostatu v časti Databáza.

Vybrané tabuľky z databázy Eurostatu vám ponúkame aj v Slovenskej verzii a sú súčastou verejnej databázy DATAcube.

Vybrané tabuľky
z databázy Eurostatu

Register organizácií

Informácie a prístup k Registru organizácií nájdete na novom webovom sídle Zber štatistických údajov.

Register organizácií

Register priestorových jednotiek (REGPJ)

je v správe odboru súbornej metodiky Štatistického úradu Slovenskej republiky ako samostatný register, pričom zohľadňuje vzájomné väzby územných kódov krajov, okresov, obcí, katastrálnych území a sídelných jednotiek Slovenskej republiky.

Register priestorových jednotiek
(REGPJ)


/wps/portal/ext/Databases Databázy Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00F7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Databázy