Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Databázy
Print Mail PDF TW FB WA

Databázy

Posledná aktualizácia: 28.06.2024 | Počet zobrazení: 762527

Verejná databáza DATAcube.

Štatistický úrad SR zverejňuje štatistické dáta vo verejnej databáze DATAcube. Obsahuje dátové tabuľky (kocky) s ukazovateľmi demografického, hospodárskeho, sociálno-ekonomického vývoja a ďalších oblastí života spoločnosti. Údaje z rôznych štatistických okruhov sú dostupné v mesačných, štvrťročných alebo ročných časových radoch a ak sú dostupné, tak aj v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje, okresy, až obce. Kocky umožňujú vytváranie vlastných výberov kombinácii ukazovateľov, premenných a dĺžky časového obdobia. Výstupy možno exportovať vo formátoch: XLS (Excel 97-2003) alebo PDF.

Termíny aktualizácie údajov sú komplexne zverejnené v Harmonograme aktualizácie údajov verejnej bazy dát (verzia platná k 19. júnu 2024), užívatelia si ju môžu stiahnuť vo formátoch XLSX (XLSX 70 kB) a ODS (ODS 50 kB).

Verejná databáza
DATAcube.

Verejná databáza STATdata

Štatistický úrad SR v roku 2024 vytvára novú, modernejšiu a užívateľsky komfortnejšiu verejnú databázu štatistických údajov STATdata, do ktorej bude postupne preklopená celá doterajšia databáza DATAcube. Počas prechodného obdobia budú preklápané údaje dostupné v oboch databázach (DATAcube. aj STATdata), nové dátové kocky sa budú postupne vytvárať už len v novej databáze. STATdata obsahuje dátové tabuľky s rôznorodými ukazovateľmi hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja v časových radoch a v rôznych členeniach. Údaje možno zobrazovať aj prostredníctvom grafov a máp. Užívatelia si môžu nastaviť vlastný výber parametrov a po vytvorení profilu si ho aj uložiť do osobného zoznamu pohľadov. Údaje možno exportovať vo forme tabuliek v rôznych formátoch vrátane otvorených API údajov.

Verejná databáza
STATdata

API Otvorené údaje Štatistického úradu SR

Štatistický úrad SR ponúka aplikačné programové rozhranie (API) poskytujúce prístup k vybraným údajom dostupným v databáze DATAcube. Ide o nástroj určený prevažne pre vývojárov a dátových analytikov, ktorí potrebujú údaje v otovrenej strojovo spracovateľnej forme. Údaje sú dostupné vo formátoch: JSON-stat, CSV, XML, XLSX a ODS.

API
Otvorené údaje

Verejná databáza STATdat.

Databáza obsahuje reporty (tabuľky) za ukazovatele hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja. Údaje z rôznych štatistických okruhov sú dostupné v mesačných, štvrťročných alebo ročných časových radoch v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Výstupy z reportov je možné exportovať do dátových formátov: XLSX (Excel 2007), XLS (Excel 97-2003), CSV, XML, alebo PDF .

Verejná databáza
STATdat.

Databázy Eurostatu

Poskytujú komplexný zdroj štatistických údajov v časových radoch za krajiny EÚ. Databázy sú k dispozícii zadarmo priamo na internetovej stránke Eurostatu v časti Databáza.

Vybrané tabuľky z databázy Eurostatu vám ponúkame aj v Slovenskej verzii a sú súčastou verejnej databázy DATAcube.

Vybrané tabuľky
z databázy Eurostatu

Register organizácií

Informácie a prístup k Registru organizácií nájdete na novom webovom sídle Zber štatistických údajov.

Register organizácií

Register priestorových jednotiek (REGPJ)

je v správe odboru súbornej metodiky Štatistického úradu Slovenskej republiky ako samostatný register, pričom zohľadňuje vzájomné väzby územných kódov krajov, okresov, obcí, katastrálnych území a sídelných jednotiek Slovenskej republiky.

Register priestorových jednotiek
(REGPJ)


/wps/portal/ext/Databases Databázy Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00F7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Databázy