Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
DATAcube.

DATAcube.

Posledná aktualizácia: 16.01.2020 | Počet zobrazení: 144777

Verejná databáza DATAcube. obsahuje multidimenzionálne tabuľky (kocky) za ukazovatele hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja. Databáza obsahuje časové rady štatistických údajov dostupné za Slovenskú republiku, oblasti (NUTS2), kraje (NUTS3), okresy (LAU1), mesta a obce (LAU2).

Vstup do
databázy
DATAcube.

Navigačný systém zatriedenia jednotlivých tabuliek je založený na dodržaní štruktúry oblastí a okruhov, rovnako ako na štatistickom portáli www.statistics.sk. Údaje z rôznych štatistických okruhov sa prezentujú vo forme multidimenzionálnych tabuliek (kociek) v mesačných, štvrťročných alebo ročných časových radoch a umožňujú vytváranie vlastných výberov. Štatistické údaje (dáta) sú spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje, okresy, mesta a obce. Tam, kde to systém ochrany štatistických údajov umožňuje, sú sprístupnené údaje až do úrovne obcí. Na konci názvu každej dátovej tabuľky sa nachádza osemmiestny kód, ktorý je jeho jedinečným identifikátorom. Štatistické údaje sú pravidelne aktualizované a riadia sa podľa kalendára prvého zverejnenia.

Výstupy z databázy DATAcube. je možné exportovať do dátových formátov: PDF a XLS (Excel 97-2003).

Databáza zahŕňa tiež vybrané preddefinované tabuľky z európskej štatistiky (z databázy Eurostatu), ktoré obsahujú údaje za členské krajiny EÚ z oblasti demografie a sociálnych štatistík, makroekonomických štatistík, vládnych financií a štatistiky energetiky.

Prístup k štatistickým údajom

Prístup k štatistickým údajom nie je podmienený registráciou. Všetky údaje sú k dispozícii zdarma. Viac informácii je uvedených v Podmienkach pre využívanie a ďalšie zverejňovanie štatistických informácii a údajov ŠÚ SR.

Technológia prezentácie

Databáza DATAcube. je interaktívna aplikácia založená na technológií IBM Cognos TM1. Web stránky databázovej aplikácie sú vytvorené a odskúšané pre oficiálne verzie podporovaných prehliadačov: Internet Explorer 9 a vyšší, Chrome 33 a vyšší, Mozilla Firefox 28 a vyšší.

/wps/portal/ext/Databases/DATAcube_sk DATAcube. Z6_VLP8BB1A0OQP60AIKN4S9I02S3 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Databázy /DATAcube.